سازمان ورزشی شهرداری کرج را راه اندازی کنیم

به گزارش تارا نیوز، مریم قهرمانی صارم در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج، با تصریح بر اینکه امروزه خواسته مردم از مدیریت شهری به ساخت جوی و جدول محدود نیست، راه اندازی سازمان ورزشی را یکی از راهکارهای رسیدگی جدی به امور ورزشی شهر ارزیابی کرد.

قهرمانی، گفت: قهرمانان بسیاری در شهر کرج حضور دارند که متاسفانه به دلیل عدم حمایت و نبود امکانات کافی، راهی شهرها و استان های دیگر می شوند. همچنین قهرمانان و ورزشکاران متعددی در شهرداری کرج و ادارات و سازمان های مختلف آن مشغول به کار هستند که ضروری است این افراد ساماندهی شوند.

وی افزود: با راه اندازی سازمان ورزشی شهرداری کرج، رویه پول دادن به افراد و تیم های متعدد را یک بار برای همیشه پایان بدهیم.

دیدگاهتان را بنویسید