کاهش فساد، رانت و افزایش سطح سلامت رویکرد شورای شهر دوره پنجم بود

به گزارش تارا نیوز، عباس زارع در نطق پیش از دستور دویست و پنجاه و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: از ابتدای دوره پنجم با پیشنهاد ها و تذکر ها و بالاخص در قالب تباصر ، پیشنهادها برای بودجه ها و متمم ها با رویکرد کاهش فساد و رانت و افزایش سطح سلامت اقدام شد.

رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج افزود: قابل ذکر است که ابتدای دوره پنجم شورای شهر با این موضوع که اطلاعاتی از اموال و دارائیها شامل املاک امول ، خودروها ، چک برگشتی و مطالبات شهرداری و نیروی انسانی وجود نداشت و با پیگیری های انجام شده زیر ساختهای مورد نیاز همه موارد فوق در بستر IT بوجود آمد.

زارع تصریح کرد: اصلاح بخشنامه ها ، دستورالعمل ها بالاخص در حوزه های که ارقام در آنها مطرح می باشد برنامه ریزی در طی اصلاح فرایند بازدیدهای ملکی که معمولا مناقشات زیادی داشت در جهت اجرای مدل بازدید یکپارچه که زیر ساختهای آن تامین شد ازجمله اقدامات در راستای شفاف سازی است.

رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج افزود: برای بودجه سال 1400 عدم اطلاعات فوق قابل رصد بوده که همین مورد باعث کاهش رانت اطلاعاتی که معمولا در شهرداری شیوع داشته و موثر بوده است شده است.

دیدگاهتان را بنویسید