مصوبه شورای شهر در خصوص طرح شفاف سازی لازم الاجرا می شود

به گزارش تارا نیوز، محمد حسین خلیلی اردکانی در بیست و ششمین جلسه کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج اظهارداشت: تصویب نامه شورا عالی اداری در میزخدمت که تماما در جهت تنویر افکار عمومی سهولت دسترسی به اطلاعات و تسهیل گری است در راستای اقدامات دستگاه های اجرایی و شهرداری ها تدوین و دستورالعمل های اجرایی آن برای انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات شهرداری مصوب شده است.

رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج با اشاره به اینکه تاکنون 50 درصد این مصوبه توسط شهرداری کرج در حال اجراست افزود: همچنین در بررسی های به عمل آمده شهرداری کرج نیز اقداماتی را در این خصوص در سنوات قبل انجام داده است مقتضی است به ملحوظ نظر دادن اسناد فرادستی سوابق اجرایی گذشته در این خصوص و همچنین موارد درخواست شده به تفکیک حوزه اقدام میزان پیشرفت و برآورد زمانی اتمام از سوی شهرداری به کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای اسلامی شهر ارائه شود.

خلیلی اردکانی بیان کرد: در راستای این مصوبه شهرداری کرج و سازمان های تابعه موظف هستند نسبت به اجرای ماده 10 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اقدام به انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات باشند و تمامی قراردادها و اسناد که محرمانه نیست منتشرکنند.

عضو شورای اسلامی شهر کرج به تذکری در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه رسمی شورای شهر اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر کرج و تحقق اهداف این شورا در زمینه افزایش شفافیت و دسترسی آزاد آحاد جامعه به اطلاعات و انتشار آزاد و مبارزه با فساد، تذکری به جهت اهمیت موضوع به شهردار کرج توسط دکتر زارع رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر و اینجانب ارائه شده است.

گفتنی است در ابتدای بیست و ششمین جلسه کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج اعضاء این کمیسیون ابقاء شدند دراین جلسه، محمد حسین خلیلی اردکانی به عنوان رئیس ، حسین محمدی نایب رئیس، منصور وحیدی دبیر و اکبر سلیم نژاد، فریده بزنی بیرانوند به عنوان اعضاء این کمیسیون انتخاب شدند

دیدگاهتان را بنویسید