کرج در سرانه های بهداشتی درمانی از استان های محروم کشور عقب تر است

به گزارش تارا نیوز، احد رسولی در خصوص شیوه نامه صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در کاربری های خدماتی گفت: این شیوه نامه به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها تنظیم شده و هدف از ابلاغ آن تسهیل فرآیندها، افزایش رضایت شهروندان و کاهش شکایات در مراجع قضایی است.

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت های فرسوده شورای شهر کرج افزود: در خصوص ماده واحده معتقدم شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر متاسفانه از کنار این موضوع مهم به راحتی رد می شوند ای کاش مستندات مربوط به کمبود سرانه های خدماتی شهر توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری ارائه شود.

رسولی بیان کرد: کلانشهر کرج یک شهر افسار گسیخته است که در طول دوره های گذشته نتواسته سرانه های خدماتی خود را تامین کند شورای شهر به این موضوع مهم باید توجه کند لذا طبیعتا باید مستندات آن ایجاد به اضافه اینکه در حال حاضر با دادن ماده واحده سرانه خدماتی را داریم هزینه می کنیم و برای آینده آن هیچ چیزی پیش بینی نمی کنیم و به همین منظور ضرورت دارد در خصوص مازاد طبقات همجوار در ماده واحده ها ضریب 170 به ضریب 200 تا 230 افزایش پیدا کند.

خزانه دار شورای اسلامی شهر کرج یادآور شد: شهرداری در خصوص سرانه های خدماتی کوتاهی می کند متاسفانه این در طرح تفصیلی به یک طریقی می رود و گم شود و ازطرف دیگر در طرح تفصیلی جدید فضای لازم برای کسری سرانه ها یا نمی بینیم یا کم می بینیم یا چشممان را می بندیم و رد می شویم .

وی گفت: از مدیریت شهری درخواست دارم تا اطلاعات کامل در اختیار ما قرار دهد و در صحن بعدی شورای شهر مطرح شود که چگونه بیندیشیم و چگونه انجام دهیم که کمبود سرانه های خدماتی را برطرف کنیم.

رسولی بیان کرد: از شهردار و معاونت شهرسازی سئوال دارم آیا تا به حال پروانه ای به صورت ماده واحده صادر شده ؟ آیا پس ازگذشت 10 سال سرانه خدماتی آن به سرانه خدماتی شهر برگردانده شده باشد ؟ در این خصوص یک مورد هم نمی توانید مثال بزنید که چنین اتفاقی افتاده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید