البرز در دو هفته گذشته فوت کرونایی نداشته است

به گزارش تارا نیوز،احمد مهدوی  با اشاره به آخرین رنگ بندی کرونایی البرز اظهار کرد: در حال حاضر به جز اشتهارد که در وضعیت زرد قرار دارد، رنگ سایر شهرستان‌ها آبی است. وی ادامه داد: از دو هفته قبل تا کنون روند شیوع کرونا ثابت بوده و نه افزایش محسوسی داشته و نه کاهشی بوده … ادامه