بازداشت باند ۱۰ نفره جعل اسناد رسمی و‌کلاهبرداری در طالقان

بهگزارش تارا نیوز،مجتبی مومنی زمانی در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی و بازداشت باند جعل اسناد رسمی در این شهرستان اظهار کرد: در اواخر تیرماه سال جاری یکی از شهروندان با طرح شکایتی مدعی شد که در زمان عدم حضور وی در کشور، شخصی با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی طالقان، خود … ادامه