ساماندهی وضعیت نیروهای شاغل شهرداری و سازمان های وابسته بررسی شد / بسته تشویقی شهرداری برای بازنشستگان پیش از موعد

به گزارش تارا نیوز، حسین سعیدی سیرایی در پنجمین جلسه کمیسیون که با حضور اعضا کمیسیون و معاونین شهردار و مدیران مناطق و سازمان های شهرداری برگزار شد، اظهار داشت: نظر به ضرورت رسیدگی و بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل در شهرداری و سازمان های وابسته و ساماندهی نیروی انسانی که دارای رابطه استخدامی پیمانی، … ادامه