پروژه مسکن مهر ۲۷۶ واحدی کرج با حضور استاندار البرز افتتاح شد

به گزارش تارا نیوز،  آیین افتتاح و بهره برداری از این طرح مسکن مهر با حضور استاندار البرز و مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و هیئت عامل مدیره تعاونی مسکن استاندارد برگزار شد و با افتتاح این مجموعه مسکونی ۲۷۶ خانوار در کرج میدان استاندارد استقرار خواهند یافت. دکتر عبداللهی استاندار البرز … ادامه