ساخت مخازن جدید آب با اعتبار ۱۶۰۰ میلیارد ریال در البرز

به گزارش تارا نیوز، ذوالفقار مهدی زاده با اشاره به کمبود 200 هزار متر مکعبی حجم مخازن استان البرز گفت: بر اساس استاندارد کشور، با کمبود 200 هزار متر مکعب حجم مخزن دراستان مواجه هستیم و این در حالیست که درسال ، شاهد رشد جمعیتی معادل 100 هزار نفر هستیم که این موضوع ،آبرسانی به … ادامه