رسیدگی به 33 پرونده تخلفات شرکت‌ها و موسسات حمل و نقلی

به گزارش تارا نیوز، غلامرضا موحدی نائینی، رئیس اداره حقوقی این اداره کل اظهار کرد: به منظور نظارت بر اجرای دقیق قوانین و مقررات حمل و نقل برون شهری، در جلسات کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات بخش حمل و نقل جاده‌ای، از ابتدای سال تاکنون به تخلفات 33 شرکت و موسسه حمل و نقلی رسیدگی و تصمیمات لازم اتخاذ و احکام مربوطه صادر شده است.

وی افزود: تخلفات شرکت‌های حمل و نقل کالا شامل 24 پرونده به ترتیب اولویت با موضوع نقص در تجهیزات ایمنی، عدم رعایت مقررات مربوطه به نحوه صدور بارنامه بارهای ترافیکی، صدور بارنامه بدون رویت بار و از دست‌دادن شرایط و ضوابط زمان تاسیس بوده است که در جلسات کمیسیون به آنها رسیدگی شد.

این مسئول در خصوص رسیدگی به 9 پرونده تخلف در بخش شرکت‌های حمل و نقل مسافر نیز گفت: نقص در تجهیزات ایمنی، حمل بار تجاری و اضافه، صدور صورت وضعیت صوری، عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه سوار و پیاده کردن مسافر و شکایت مسافری از جمله این تخلفات بوده است.

موحدی‌نائینی همچنین به رسیدگی به 15 پرونده تخلف در بخش رانندگان اشاره کرد و افزود: اغلب این تخلفات در حوزه حمل بار بدون اخذ بارنامه، نقص در تجهیزات ایمنی و رانندگی غیرمجاز بوده است.

رئیس اداره حقوقی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با تاکید بر اهمیت ارتقای سطح خدمات به کاربران بخش حمل و نقل جاده‌ای اظهار کرد: این اداره‌کل نظارت مستمر بر فعالیت‌های بخش حمل و نقل جاده‌ای برون شهری دارد و راه‌های ارتباطی گسترده‌ای را برای مخاطبان ایجاد کرده است تا بتواند نظر، پیشنهاد و یا شکایت‌های افراد را دریافت و به آنها رسیدگی کند که مراجعه به سامانه 141 یکی از این راه‌هاست.

این مسئول در پایان یادآور شد: تخلفات مربوط به شرکت‌ها و موسسات حمل و نقلی در کمسیون ماده 12 آئین‌نامه اجرائی تبصره یک ذیل ماده(31) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی و تخلفات رانندگان در کمیسیون موضوع ماده 11 دستورالعمل نحوه صدور، تمدید، تعویض و المثنی برگ فعالیت رانندگان حرفه‌ای بخش حمل و نقل جاده‌ای با حضور نماینده صنف مربوطه، رئیس اداره حقوقی و مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای البرز بررسی و احکام مربوطه صادر می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید