تشدید باز‌دیدهای نظارتی بر واحد‌ها‌ی پذیرایی و سفره‌خانه‌های البرز

به گزارش تارا نیوز، مرتضی نیکرو روز یک‌شنبه  ضمن اعلام این خبر، اظهار کرد: «به منظور پیشگیر‌ی و جلو‌گیر‌ی از انتشار ویروس کرونا در اماکن عمومی به ویژه واحد‌های پذیرایی و سفره‌خانه‌های سنتی باز‌دید‌ها‌ی نظارتی از واحد‌های مذکور در قالب تیم‌ها‌ی تخصصی افزایش یافت.

معاونت گردشگر‌ی البرز بیان کرد: بر این اساس گشت‌های تلفیقی با همکاری نهاد‌های مرتبط از جمله دانشگاه علوم‌پزشکی، سازمان صمت، اداره نظارت بر اماکن عمومی نیرو‌ی انتظامی و کمیته‌های‌ مشترک نظارت و بازرسی در حال انجام است.

وی در ادامه افزود: «در این باز‌دید‌ها موضوع رعایت دستور‌العمل‌ها‌ی بهداشتی به ویژه عرضه دخانیات در واحد‌های پذیرایی و سفره‌خانه‌های سنتی مورد توجه قرار گرفته است.»
نیکرو گفت: «با توجه به اولویت حفظ سلامت گردشگر‌ان و شهر‌وند‌ان مقرر شد کوتاه‌تر‌ین زمان ممکن با متخلفین بر‌خورد لازم و قانونی انجام شود.»

دیدگاهتان را بنویسید